Kort om hur det går till att trycka en litografi

Litografi är en av de vanligaste originalgrafiska metoderna. Urprungligen trycktes litografi från en särskild sorts kalksten men numera är det vanligast med aluminiumplåt. Enkelt uttryckt kan man säga att metoden bygger på att fett och vatten stöter bort varandra. Bilden tecknas/målas med speciella pennor, blyerts eller gouachefärg. Varje färg målas/tecknas på en speciell kornerad film som sedan exponeras på en ljuskänslig plåt.

1. Varje färg tecknas på film. Är det exempelvis fem färger så tecknas det på fem filmer.
2. Därefter exponeras respektive film på en ljuskänlig plåt som sedan framkallas.
3. Plåten sätts in i tryckpressen, konstnären är med och väjer färg.
4. Sen trycks litografin färg efter färg. Litografisk tryckfärg är alltid mer eller
mindre transparant vilket kan användas för att uppnå flera nyanser.

Skillnaden mellan originallitografi och andra tryckmetoder ex vis glicheé.
Det finns numera ett sätt att skriva ut bilder på en skrivare där konstnären inte är delaktig i processen. Så idag kan vem som helst skriva ut ett ”grafiskt blad”. Det kräver varken kunskap om tekniken eller hur man tar fram en äkta litografi. Dessvärre är att dess utskrifter benämns som Glicheétryck vilket kan anses vedertaget numera. Det tråkiga är att priset för en utskrift idag kostar lika mycket som en äkta litografi. Detta kan göras därför att man oftast inte har koll på vad som är skillnaden. Man vet inte vad man köper.