Konstföreningar

För Konstföreningar som vill köpa in litografier till sina utlottningar arrangerar vi speciella event. Då visar vi i detalj hur en litografi tas fram och är ni en större grupp kan ni få prova på att teckna en egen litografi i en färg. Vi trycker även medlemsupplagor för de konstföreningar som har en årlig utdelning till sina medlemmar.